\
phone:+91-74044-02030

23 DEC

Score 60 % to download pdf.

Top 20 Student Name

maximum of 12 points

Pos. Name Date Points Result %
1 Vicky 2018-12-23 12:38:37 12 100.00
2 UTKARSH singh 2018-12-23 12:46:48 12 100.00
3 Dilip kumar 2018-12-23 12:50:19 12 100.00
4 AKASH GAUTAM 2018-12-23 12:56:10 12 100.00
5 Chandu rawat 2018-12-23 13:01:00 12 100.00
6 Dev Jangra 2018-12-23 13:01:26 12 100.00
7 Akshat 2018-12-23 13:06:32 12 100.00
8 Rajeev solanki 2018-12-23 13:06:51 12 100.00
9 Poonam 2018-12-23 13:10:18 12 100.00
10 Madhu yadav 2018-12-23 13:10:52 12 100.00
11 YASHPAL SHARMA 2018-12-23 13:11:53 12 100.00
12 Moumita patar 2018-12-23 13:13:21 12 100.00
13 Anuj Kumar 2018-12-23 13:13:52 12 100.00
14 Suraj vishwakar 2018-12-23 13:14:38 12 100.00
15 Nirmal 2018-12-23 13:16:50 12 100.00
16 Sahil singh 2018-12-23 13:17:23 12 100.00
17 Vijeta meel 2018-12-23 13:18:47 12 100.00
18 Shivam Tripathi 2018-12-23 13:18:55 12 100.00
19 Ranjeet Kumar 2018-12-23 13:19:22 12 100.00
20 Apil Panchabudhe 2018-12-23 13:19:37 12 100.00

Share with friends: